Vướng mắc khi giải quyết hoàn thuế của Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú  

08/03/2018 634 lượt xem    

Trường hợp các Doanh nghiệp gặp thiệt hại, Chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh ra sao, điều kiện nào để các doanh nghiệp được hoàn thuế? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1070/TCT-KK, ngày 27 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Căn cứ công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 119/CT-PC ngày 27/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc khi giải quyết hoàn thuế của Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết:

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị bị thiệt hại hàng hóa sau vụ bạo động do công ty gửi hàng tại kho của Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar tại Bình Dương.

Trong hồ sơ công ty gửi cơ quan thuế thì tại bảng kê thiệt hại tài sản được lập giữa Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar và Tổ kiểm tra của bộ phận đầu mối (Ban quản lý các KCN Bình Dương) có nêu hàng hóa thiệt hại của Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú, tuy nhiên trên Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương không có chỉ tiêu hàng hóa giữ hộ tại các tài khoản ngoài bảng.

Ngoài ra, tại Biên bản kiểm tra tài sản bị thiệt hại ngày 3/6/2014 kèm theo bảng thống kê của doanh nghiệp được lập giữa Tổ kiểm tra của ban đầu mối và đại diện của doanh nghiệp không ghi cụ thể số liệu bị thiệt hại mà chỉ ghi chung: “Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Việt Nam (chi nhánh Bình Dương) bảo hiểm cho DN. Qua kiểm tra, đoàn xác nhận DN có bị thiệt hại về tài sản và DN có khai báo.”

Tại bảng kê thiệt hại tài sản do Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar lập có 01 dòng ghi: Cao su tổng hợp EPDM (hàng gửi của Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú) theo biên bản thỏa thuận gửi hàng số 01/DVP-SDP ngày 26/4/2014 và 02/DVP-SDP ngày 10/5/2013, giá trị còn lại trên sổ sách kế toán là 6.319.661.850 đồng; không ghi giá trị thiệt hại của 76 phuy dầu hắc ín trị giá 226.827.320 đồng như theo kết quả kiểm tra của Chi cục Thuế Quận 1.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể tình hình để xác minh thông tin doanh nghiệp phản ánh về tình hình thiệt hại. Trường hợp phản ánh của doanh nghiệp là đúng thực tế và doanh nghiệp đủ điều kiện được hoàn theo quy định thì xem xét và giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Trường hợp phản ánh của doanh nghiệp không đúng thực tế và nhằm lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì không thực hiện giải quyết hoàn thuế.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO