Việc miễn, giảm tiền thuê đất của dự án đầu tư

26/01/2018 610 lượt xem    

Dự án đầu tư được nhà nước tạo điều kiện ưu đãi về thuế như thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Việc miễn, giảm tiền thuê đất của dự án đầu tư theo Số: 974/TCT-CS  ngày 20 tháng 3 năm 2017 v/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

– Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.”

– Tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 9, khoản 10, khoản 11 vào Điều 18 như sau:

“1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới trừ các trường hợp sau:

d) Tổ chức, cá nhân đang thuê đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo các quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.””

– Tại Điều 1 Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia quy định:

“Điều 1. Miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia (theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5729:1997), bao gồm: diện tích đất xây dựng cho dừng xe, bãi đậu xe, trạm điện thoại dự phòng, nhà cung đường, trạm soát vé, nhà điều hành quản lý, trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe, nhà vệ sinh.

Đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê không sử dụng vào mục đích trên thì phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.”

Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động (bình quân trong năm) trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động (trừ dự án kinh doanh nhà ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô) và các dự án khác không thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai) được miễn tiền thuê đất.

Công văn số 8664/CT-QLCKTTĐ ngày 18/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về vướng mắc chính sách tiền thuê đất.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, đối với diện tích đất dùng để xây dựng nhà điều hành quản lý gồm các hạng mục công trình như: văn phòng làm việc của chủ đầu tư và nhà làm việc của tư vấn, nhà kho, nhà thí nghiệm, hệ thống điện, cấp thoát nước được xem xét miễn tiền thuê đất. Đối với diện tích đất dùng để xây dựng nhà ăn tập thể và nhà ở cán bộ công nhân viên không thuộc hạng mục công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia quy định tại Điều 1 Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO