Vi pham pháp luật thuế đối với NNT theo phương pháp kê khai

14/01/2019 731 lượt xem    

Công văn số 3818/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4515/CT-KT2 ngày 23/5/2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo về nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Brighpoint Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về ấn định thuế đối với NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế:

“1. NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;”

Tại điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc ấn định thuế đối với trường hợp NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế:

“1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu NNT vi phạm trong các trường hợp sau:

d) Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của NNT;

2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy NNT hạch toán giá trị hàng hóa mua vào; bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

Cơ quan thuế có thể tham khảo

  • Giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc
  • Giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc
  • Giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương

Để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp.”

Căn cứ các quy định trên:

1. Về hoàn thuế GTGT, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định về hoàn thuế GTGT quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng trong từng thời kỳ và hồ sơ thực tế của Công ty TNHH Brighpoint Việt Nam để xử lý theo quy định.

2. Trường hợp Công ty TNHH Brighpoint Việt Nam nộp thuế theo phương pháp kê khai: Nếu vi phạm không cung cấp được các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế thì Cục Thuế thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO