Ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập

18/01/2019 1026 lượt xem    

Công văn số 442/TCT-CS

V/v Trả lời chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
– Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ.
(Địa chỉ: số 114, Trường Chinh, Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50/CV-GBC ngày 04/12/2014 của Cty CP Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ giải trình, bổ sung hồ sơ về Dự án Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ liên quan đến nội dung nêu tại công văn số 2889/CT-TTHT ngày 08/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này:

Sau khi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và báo cáo Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định:

“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển nhằm mở rộng quy mô; nâng cao công suất, năng lực kinh doanh; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có.”

– Tại tiết e, mục 1, khoản IV, Phần E thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

– Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách; sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao; bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán; khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

– Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai rà soát cụ thể đối với trường hợp của Công ty cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun – Hạ:

-Trường hợp năm 2004, Dự án thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương giao cho Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai làm chủ đầu tư xây dựng. Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chỉ tiến hành một số công việc như tư vấn khảo sát dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, chưa thực hiện đầu tư xây dựng dự án và chưa phát sinh doanh thu

– Sau đó dự án thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chuyển cho Cty cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun – Hạ làm chủ đầu tư. Cty CP thủy điện Kênh Bắc Ayun – Hạ được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu số 3903000169 ngày 21/2/2007, đến 16/5/2008 được UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đầu tư số 39121000057 để thực hiện dự án thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ.

-Nếu dự án dự án thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ

+ Do Công ty cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun – Hạ triển khai thực hiện toàn bộ

+ Là dự án lần đầu, duy nhất kể từ khi được thành lập

thì không được coi là dự án đầu tư mở rộng.

– Nếu không thuộc các trường hợp quy định tại tiết e, mục 1, khoản IV, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính thì công ty cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun – Hạ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo các điều kiện thực tế Công ty đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Thủy điện Ayun – Hạ được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO