Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng

26/12/2018 564 lượt xem    

Công văn số 1494/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 198/CV-VNPD đề ngày 11/03/2014 của Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) với nội dung vướng mắc:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Khe Bố được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư số 271110000015 ngày 08/8/2007 Dự án bắt đầu khởi công xây dựng từ ngày 12/9/2007 và năm 2013 mới hoàn thành đi vào sản xuất thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại. Như vậy, công văn trả lời số 2376/CT-Htr ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Cục thuế TP. Hà Nội là phù hợp với quy định của Pháp luật Thuế.

Từ ngày 1/1/2014, trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng thì thực hiện theo Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo cho Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO