Ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa

29/03/2018 558 lượt xem    

CÔNG VĂN SỐ 1890/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 21 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 và Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12):

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo nguyên tắc: Thời gian hưởng ưu đãi theo các quy định trước đây đã hết thì được hưởng thuế suất 10% kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời gian hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này sau khi trừ đi thời gian đã được hưởng ưu đãi trước đây. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp này.

Tại điểm 2 Mục XIV Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

Các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điểm 1 Mục I của Thông tư này được thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ, có đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Thông tư này, đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và cơ quan thuế để được hưởng các chính sách ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điểm 1 Mục I của Thông tư này được thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ, không đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Thông tư này, thì chấm dứt được hưởng chính sách ưu đãi về xã hội hóa kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Tại Điều 2 Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn còn hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1805/CT-KTNB ngày 13/2/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc và tài liệu liên quan theo công văn số 11356/CT-KTNB ngày 22/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 1805/CT-KTNB ngày 13/2/2015:

+ Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh (Trường) thành lập năm 2001 theo Quyết định 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/4/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trường tư thục. Theo kết luận thanh tra thuế của Cục Thuế TP. HCM, từ năm 2008 Trường áp dụng tính thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, Trường không đăng ký với cơ quan thuế để tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ và Trường cũng không đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ nên Trường không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về “áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%”.

+ Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh đáp ứng điều kiện diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu (tính trên số sinh viên hệ chính quy theo xác nhận của Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: đạt chuẩn trên 2m2/1 sinh viên tính trên diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ việc đào tạo.

Căn cứ các quy định nêu trên

Từ ngày 06/05/2013 (Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành), thống nhất ý kiến với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; Cục Thuế có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu cụ thể:

Nếu Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP HCM đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy định tại Mục B Danh mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động và nộp thuế theo phương pháp kê khai thì Trường được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa giáo dục – đào tạo kể từ thời điểm Trường đáp ứng đủ các điều kiện này.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO