Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu

09/01/2019 551 lượt xem    

Công văn số 5177/TCT-PC
V/v:xử phạt về hành vi nộp tiền chậm nộp thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục thuế Thành phố Hà Nội
– Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 427CT-TCKT ngày 15/10/2014 của Công ty c phần Công nghiệp thương mại Sông Đà về việc kiến nghị miễn tiền phạt chậm nộp truy thu thuế TNDN theo tinh thần Công văn số 97/BTC-TCT ngày 03/01/2014 của Bộ Tài chính và giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: 

Bộ Tài chính đã có Công văn số 14041/BTC-TCT ngày 3/10/2014 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn 2004-2006.

Trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà kê khai hưởng ưu đãi thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu trong giai đoạn 2004-2006 vào năm 2009, 2010 thì Công ty phải kê khai điều chỉnh nộp Ngân sách nhà nước số thuế TNDN đã kê khai giảm 50% theo hướng dẫn tại Công văn số 14041/BTC-TCT. Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà không bị xử phạt về hành vi khai sai, chậm nộp thuế hoặc nộp tiền chậm nộp thuế đối với số thuế đã kê khai giảm thuế và không bị nộp tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế phải nộp truy thu theo Quyết định số 44694/QĐ-CT-TTr3 ngày 11/11/2013 của Cục trưởng Cục thuế Hà Nội về xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà, Cục thuế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện hoàn thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà biết, thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO