Tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài

01/02/2018 934 lượt xem    

Thuế nhà thầu  là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài theo Công văn Số: 982/TCT-CS ngày 14 tháng 03 năm 2016 v/v Chính sách thuế.

Từ ngày 01/01/2015 ch đến nay:

–          Trường hợp NTNN có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

–          Trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam:

+        Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

+        Từ ngày 04/01/2016 đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2015/TT-BTC như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế đ hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Công văn số 291/CT-KTT ngày 22/12/2015 của Cục Thuế TP Cần Thơ hỏi về tỷ giá tính thuế GTGT

Căn cứ quy định trên, trường hợp Liên danh Dasan – Kunhwa – Pyunghwa (DKP) là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng số 1890/CIPM-HDKT ngày 30/5/2012 với Tổng Công ty Đầu tư và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long đ thực hiện thiết kế giám sát xây dựng cầu Vàm Cống, trong năm 2015 Liên danh DKP phát sinh thu nhập từ hợp đồng này (nhận được doanh thu bằng đồng Won – Hàn Quốc) thì Liên danh DKP phải thực hiện quy đổi sang đồng Việt Nam đối với khoản doanh thu nhận được bằng đồng Won nêu trên theo tỷ giá mua vào của Hội sở chính ngân hàng thương mại nơi Liên danh DKP mở tài khoản (ngân hàng Vietcombank) để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO