Giải đáp thắc mắc về TH Công ty đã hạch toán nộp thuế GTGT mà vẫn còn dư có 3331

21/08/2019 776 lượt xem    

Tại sao sau khi hạch toán nộp thuế GTGT mà vẫn còn dư có TK 3331? Bài viết sau đây Hãng kiểm toán Calico sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn với trường hợp trên:

Cuối tháng hoặc quý, kế toán kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra giữa hai tài khoản 1331 và 3331 ( nếu trong kì phát sinh doanh thu), theo nguyên tắc:

Số thuế đầu ra được khấu trừ từ ( =)  số thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ cộng ( + ) với số thuế được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. Trường hợp số hoá đơn kê khai được khấu trừ trong kỳ; bằng đúng số hoá đơn hạch toán trên 1331; thì hạch toán khấu trừ như sau:

  • Nếu dư nợ ở 1331 lớn hơn dư có ở 3331; thì số khấu trừ bằng số dư có ở 3331
  • Nếu dư nợ ở 1331 nhỏ hơn dư có ở 3331; thì số khấu trừ bằng số dư nợ ở 1331

Nếu sau khi khấu trừ vẫn còn số dư bên nợ 133 : Là khoản thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Nếu sau khi khấu trừ vẫn còn số dư bên có 333 : Là khoản nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong tháng, hoặc quý của Công ty.

Trường hợp Công ty bạn đã nộp thuế, đã hạch toán nộp thuế mà vẫn còn dư có 3331, thì bạn nên xem lại những trường hợp có thể xảy ra sau:
+ Nộp chưa đủ số thuế phải nộp.
+ Hạch toán sai.
+ Số thuế của kỳ trước chưa nộp đủ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO