Trường hợp chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với NNT

18/01/2019 716 lượt xem    

Công văn số 759/TCT-QLN

Biện pháp cưỡng chế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6570/CT-QLĐ ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế đối với số nợ tiền thuế đất của Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số:

– Điều của Luật Quản lý thuế

– Và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013 (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) thì các trường hợp người nộp thuế được tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế chỉ bao gồm trường hợp gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ và không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ quy định nêu trên thì đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số nợ tiền thuế đất của Tổng công ty đường sắt Việt Nam tại điểm đất 551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội không có căn cứ pháp lý để giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO