Trích phí phục vụ xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước

30/01/2018 753 lượt xem    

Số: 2415/TCT-DNL
V/v Khoản trích phí phục vụ xác định LNCL nộp NSNN của Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

Kính gửi: Tổng công ty du lịch Sài Gòn.
(số 23 Lê Lợi, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được CV 364/PC-VPCP ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị BTC:

Xem xét, xử lý theo quy định và có công văn trả lời kiến nghị tại công văn số 274/TCT-TCKT ngày 19/3/2017 của Tổng công ty du lịch Sài Gòn về việc thu và sử dụng phí phục vụ niên độ 2013. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại công văn số 4502/VPCP-KTTH ngày 9/6/2016 của Văn phòng Chính phủ; ngày 22/7/2016 Bộ Tài chính có công văn số 10209/BTC-TCT hướng dẫn về:

Khoản trích phí phục vụ xác định LNCL nộp NSNN của Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

Đề nghị Tổng công ty du lịch Sài Gòn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại CV 10209/BTC-TCT nêu trên của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty du lịch Sài Gòn được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO