Trích khấu hao tài sản cố định và điều kiện trích khấu hao

18/01/2019 1045 lượt xem    

Công văn số 975/TCT-CS

Trích khấu hao TSCĐ

Kính gửi:

Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu
(Địa chỉ: số 165 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01GDT/2011 ngày 17/02/2011 của Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu về trích khấu hao TSCĐ; Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Trường hợp vướng mắc của Công ty đã được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trả lời tại công văn số 2209/CT-TTHT ngày 15/04/2010 là phù hợp quy định. Trường hợp công trình xây dựng trên đất thuê không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trích khấu hao theo quy định tại tiết h điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (thời gian thuê 13 năm thấp hơn thời gian trích khấu hao tối thiểu của TSCĐ) thì Công ty không được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với công trình xây dựng này.

Đề nghị Công ty căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để thực hiện

Đồng thời, liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO