Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH ICONIC GROUP

05/02/2018 740 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH ICONIC GROUP đã có công văn số 01/CV-IG/17 ngày 07/6/2017 gửi Chi cục Thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa nhận được văn bản trả lời thì phải xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3790/TCT-CS, ngày 21 tháng 8 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận được kiến nghị của Công ty TNHH ICONIC GROUP (sau đây gọi là Công ty). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH ICONIC GROUP được biết:

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Công ty TNHH ICONIC GROUP (sau đây gọi là Công ty) qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ về việc Công ty đã có công văn số01/CV-IG/17 ngày 07/6/2017 gửi Chi cục Thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hỏi về hoạt động kinh doanh đặt phòng ở nước ngoài, nhưng đến nay, Công ty chưa nhận được văn bản trả lời của Chi cục Thuế quận 3 và đề nghị Tổng cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế quận 3 sớm trả lời.

 

Về vấn đề này, Chi cục Thuế quận 3 đã có công văn trả lời số 6964/CCT-TTHT ngày 04/7/2017 (bản phô tô gửi kèm theo) và đã gửi cho Công ty qua đường văn thư theo đúng quy chế làm việc của Chi cục Thuế quận 3. Trường hợp Công ty có nhu cầu nhận bản chính thì đề nghị Công ty liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục Thuế quận 3 để được nhận trực tiếp văn bản trả lời của Chi cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO