Tờ khai thuế tài nguyên 03/TĐ-TAIN và Phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

14/09/2017 902 lượt xem    

 

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế tài nguyên 03/TĐ-TAIN:

Chỉ tiêu [21]: tên loại tài nguyên nước.

Chỉ tiêu [22]: thuế suất thuế tài nguyên nước (2%).

Cột chỉ tiêu [23]: nhập tên các nhà máy thủy điện của cơ sở sản xuất thủy điện.

Cột chỉ tiêu [24]: nhập mã số thuế của nhà máy thủy điện (nếu có).

Cột chỉ tiêu [25]: nhập số sản lượng điện xuất tuyến của từng nhà máy thủy điện

Cột chỉ tiêu [26]: giá tính thuế đơn vị tài nguyên nước theo quy định của Luật thuế tài nguyên.

Cột chỉ tiêu [27]: thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tương ứng với từng nhà máy thuỷ điện thuộc cơ sở sản xuất thủy điện và tổng của cơ sở sản xuất thủy điện, được tính theo công thức [27]=[25]x[26]x[22]

Cột chỉ tiêu [28]: nhập thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ tương ứng với từng nhà máy thủy điện và tổng của cơ sở sản xuất thủy điện.

Cột chỉ tiêu [29]: Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ tương ứng với từng nhà máy thủy điện và tổng của cơ sở sản xuất thủy điện, được tính theo công thức [29]=[27]-[28]

 

Hướng dẫn kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN:

Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh hoặc cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ của nhà máy thủy điện tại địa phương khác với nơi đăng ký kê khai thuế thì thực hiện khai vào phụ lục này để xác định số thuế tài nguyên phải nộp cho các địa phương.

– Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05]: ghi đúng theo tờ khai thuế tài nguyên.

STT: cho phép NSD nhập kiểu text , tối đa 10 ký tự

+ Chỉ tiêu: Tự nhập kiểu text, độ dài tối đa 200 ký tự

+ Cột “Chọn”: Cho phép NSD chọn nếu là nhà máy thủy điện, nếu khác thì không

+ Mã số thuế: Nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

+ CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện: Chọn trong danh mục  Cơ quan thuế quản lý cấp Cục.

Chỉ tiêu (5): nhập tỷ lệ phân bổ thuế GTGT của nhà máy thủy điện X (=100%), tỷ lệ phân bổ thuế GTGT của nhà máy thủy điện X nộp cho địa phương A theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư nhà máy thuộc địa phương A, địa phương B theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Chỉ Tiêu (6): nhập số thuế GTGT phải nộp của nhà máy thủy điện X cho các địa phương.

 

 

 

 

 

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

Website: calico.vn , kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO