Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT

15/09/2017 737 lượt xem    

Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu – mẫu số 04/GTGT

Chỉ tiêu [21] 

Ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh).

Cột (4) “Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế” và Cột (5) “Tỷ lệ GTGT” được chi tiết theo từng nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề.

Chỉ tiêu [22]

ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa”.

Chỉ tiêu [23] Tờ khai thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa” được xác định bằng công thức:

[23] = [22] x 1%

Chỉ tiêu [24]

ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”.

Chỉ tiêu [25]

“Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu” được xác định bằng công thức:

[25] = [24] x 5%

Chỉ tiêu [26] 

ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”.

Chỉ tiêu [27]

Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 3%

Chỉ tiêu [28] 

ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên.

Chỉ tiêu [29] Tờ khai thuế GTGT Tờ khai thuế GTGT

“Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Hoạt động kinh doanh khác” được xác định bằng công thức:

[29] = [28] x 2%

Chỉ tiêu [30]

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế được xác định bằng công thức:

[30]=[22]+[24]+[26]+[28]

Chỉ tiêu [31] Thuế GTGT phải nộp được xác định bằng công thức:

[31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Chỉ tiêu [32]

“Tổng doanh thu” phản ánh doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, không chịu thuế và doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế trong kỳ, được xác định bằng công thức:

[32] = [21] + [30]

Chỉ tiêu [33]

“Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp” phản ánh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ, bằng chỉ tiêu [31].

 

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

Website: calico.vn , kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO