Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN

13/09/2017 1481 lượt xem    

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN

 

Chỉ tiêu dòng 1 cột 3:  Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 1 cột 4: UD hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

Chỉ tiêu dòng 1 cột 5    Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 1 cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Chỉ tiêu dòng 2 cột 3:  Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 2 cột 4: Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 2 cột 5  : Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 2 cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Chỉ tiêu dòng 3 cột 3:  Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 3 cột 4:  Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

Chỉ tiêu dòng 3 cột 5 : Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 3 cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Chỉ tiêu dòng 4 cột 3:  Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 4 cột 4:  Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 4 cột 5:  Cột [5] = cột (4) – cột (3), kết quả có thể âm

Số lượng ký tự tối đa:

Chỉ tiêu dòng 4 cột 6:  Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Chỉ tiêu dòng 5 cột 3:  Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 5 cột 4:  Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 5 cột 5 : Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 5 cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Chỉ tiêu dòng 6 cột 3:  Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 6 cột 4:  Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu dòng 6 cột 5: Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 6 cột 6:  Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Chỉ tiêu dòng 7 cột 3:  Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

Chỉ tiêu dòng 7 cột 4:  Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

Chỉ tiêu dòng 7 cột 5:  Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Chỉ tiêu dòng 7 cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

Website: calico.vn , kiemtoancalico.com

 

Xuân Quỳnh

Tạp chí Doanh nhân Calico

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO