Tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

23/03/2018 603 lượt xem    

Trước và sau ngày 01/3/2012, phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng; bạc; đá quý đã có những thay đổi gì đáng lưu ý? Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 588/TCT-CS, ngày 12/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm 2.1c mục III Phần B TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng; bạc; đá quý; ngoại tệ.

Trường hợp CSKD thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT”.

Tại khoản 1.c Điều 13 TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng; bạc; đá quý.

Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng”.

Tại Điểm 4a Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đã thống nhất cả hoạt động kinh doanh và hoạt động sản xuất, gia công, chế tác bạc đều thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, cụ thể: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 57395/CT-KT1 ngày 10/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng; bạc; đá quý. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Trước ngày 01/3/2012, trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; CSKD được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí phát sinh phục vụ hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý theo quy định.

– Từ ngày 01/3/2012, hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp. CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO