Tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng có được tính là chi phí hợp lý không?

21/01/2018 1143 lượt xem    

 Trong quá trình hợp tác kinh doanh một trong các bên vi phạm vào hợp đồng. Bên vi phạm phải bồi thườngTiền phạt vi phạm hợp đồng có được tính là chi phí hợp lý của Doanh Nghiệp khi quyết toán thuế TNDN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng theo Công văn số 1873/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/05/2017 v/v tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng.

Tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ quà tặng.

Công văn số 4854/CT-TTHT ngày 14/2/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế.

Vì vậy, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty TNHH HIBRAND VN. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hp đồng, công ty hoàtrả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO