Thuế trước bạ(lệ phí trước bạ) đối với ô tô, xe máy

15/01/2018 662 lượt xem    

Ô tô, xe máy là những phương tiện đi lại quen thuộc và thông dụng của mọi người. Khi sở hữu 1 chiếc xe máy hay ô tô không phải ai cũng hiểu rõ về thuế trước bạ phải nộp và cách tính loại thuế này.

Thuế trước bạ là gì?

Đây là loại lệ phí mà chủ tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu với cơ quan nhà nước. Khi đi đăng ký sở hữu những tài sản như nhà, đất, xe cộ… thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí này được quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC. Và đây là công thức tính:

Số tiền lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí được quy định cụ thể như sau:

Xe máy mức thu là 2%.

Riêng:

  1. a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp thuế trước bạ lần đầu với mức là 5%.
  2. b) Đối với xe máy nộp thuế trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp thuế trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp thuế trước bạ theo mức là 5%.

Ô tô, rơ moóc hoặc rơ moóc được kéo bởi ô tô,… mức thu là 2%.

Riêng:

  1. a) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp thuế trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.
  2. b) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp thuế trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Đ thuận lợi cho việc tổng hợp, báo cáo trình Bộ ban hành Quyết định sửa đi, bổ sung điều chỉnh Bảng giá theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế:

  1. Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh ô tô, xe máy trên địa bàn.
  2. Báo cáo các trường hợp giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong Bảng giá của Bộ Tài chính hoặc giá chuyển nhượng thực tế ô tô, xe máy trên thị trường tăng 20% trở lên so với Bảng giá hiện hành đang áp dụng trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm ô tô, xe máy được đăng ký trước bạ.

Ví dụ minh họa

Mua 1 chiếc xe Honda Airblade lắp ráp trong nước ở Hà Nội

Giá trị xe Airblade để tính lệ phí trước bạ theo quy định của UBND Tp. Hà Nội là: 28 triệu đồng.

Mức phí trước bạ đăng ký xe máy lần đầu tại Hà Nội là 5%.

Như vậy số tiền lệ phí phải nộp = 28 triệu đồng x 5% = 1.400.000 đồng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO