Thuế TNDN với dự án đầu tư trên địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn

08/02/2018 685 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn căn cứ vào hướng dẫn tại công văn 4736 ngày 13/10/2016

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN:

Tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 18 quy định:

 Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

– Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

– Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau: Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

Dự án đầu tư mới:

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là: Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại điểm a khoản 1 Điều 19 quy định:

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

Tại điểm a khoản 1 Điều 20 quy định:

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

Trả lời công văn số 126/CV-EAMC ngày 22/8/2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Á về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đối với tỉnh Nghệ An có bao gồm “Huyện Quỳ Hợp”.

Trường hợp Công ty cổ phần khoáng sản Đông Á thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột đá trắng siêu mịn và tráng phủ được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư số 27121000055 ngày 05/8/2014 tại địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ nếu dự án này là dự án đầu tư mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, không thuộc các trường hợp thì dự án đầu tư của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới.

Trường hợp Công ty có thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO