Chi phí thuê quản lý nước ngoài được quy định như thế nào theo Chính sách thuế

29/01/2018 882 lượt xem    

Công Văn số: 1760/TCT-CS
Thuế TNDN đối với chi phí thuê quản lí nước ngoài

Kính gửi:     – Cục Thuế thành phố Hà Nội;

– Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội.
(Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số FIN 07-03/16 ngày 8/3/2016 của Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí thuê quản lý nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Lãnh đạo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chi phí thuê quản lý trước thời Điểm cuối năm 2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 189/TCT-CS ngày 18/01/2016 trả lời Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội.

Đề nghị Công ty kê khai; nộp bổ sung số tiền thuế TNDN đối với phần CP thuê quản lý vượt mức hướng dẫn tại:

Thông tư liên Bộ số 13/TTLB ngày 8/10/1997 của Bộ KH&ĐT và BTC hướng dẫn:

Việc thuê tổ chức quản lý để quản lý KD của các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp Công ty chưa nộp bổ sung tiền thuế đối với phần chi phí thuê quản lý vượt mức hướng dẫn tại Thông tư liên Bộ số 13/TTLB nêu trên thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp tương ứng; thời Điểm bắt đầu tính tiền chậm nộp kể từ khi cơ quan thuế ra quyết định truy thu; hoặc thông báo (hoặc thông báo xử lý thuế) đối với số tiền thuế nộp thiếu.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình cụ thể của Công ty để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội biết./.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO