Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với tài sản sau ly hôn

23/01/2019 963 lượt xem    

Công văn số 667/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN và LPTB

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1192/CT-TNCN ngày 28/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Về chính sách thuế TNCN và lệ phí trước bạ (LPTB) đối với tài sản sau ly hôn.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân & Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội quy định về Tài sản chung của vợ chồng:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm:

– Tài sản do vợ, chồng tạo ra

– Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh

– Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng

– Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng… ”

Tại Điều 38 Luật Hôn nhân & Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội quy định về Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một Phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Tại Khoản 3 Điều 39 Luật Hôn nhân & Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội quy định về Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: “Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia TS chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Tại điểm a, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các Khoản được miễn thuế:

“Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân,

Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các Khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

a) Thu nhập Từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa:

+ Vợ với chồng;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu

+ Bố vợ, mẹ vợ với con rể

+ Ông nội, bà nội với cháu nội

+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại

+ Anh chị em ruột với nhau.

– Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là TS chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia TS này thuộc diện được miễn thuế…”

Tại điểm c Khoản 16 Điều 5 TT số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn lệ phí trước bạ:

“…Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

…c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hộ gia đình đứng tên (bao gồm cả đồng sở hữu TS), khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại;

Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng… ”

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo công văn của Cục Thuế:

Trường hợp bà Trương Thị Hiền và ông Nguyễn Văn Quỳnh được Tòa án phán quyết TS chung do hai bên tự thỏa thuận sau ly hôn, khi phân chia tài sản chung được cơ quan cấp có thẩm quyền chứng thực theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì khi bà Hiền đăng ký lại:

– Quyền sở hữu đất ở

– Quyền sử dụng nhà ở

– Tài sản gắn liền với đất thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

Số tiền ông Quỳnh nhận được từ bà Hiền không phải nộp thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO