Thuế TNCN tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế

12/03/2018 617 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-TNCN ngày 12/2/2015 và công văn số 1858/CT-TNCN ngày 9/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh vướng mắc về chứng từ, tài liệu khi thực hiện chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thuế giả định của ông Eduardo Carlos Domiguez làm việc tại công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Thuế TNCN tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế theo hướng dẫn tại Công văn số 2178/TCT-TNCN ngày 04 tháng 06 năm 2015, cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thì:

Trường hợp ông Eduardo Carlos Domiguez được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân), đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2267/TCT-TNCN ngày 16/7/2013 của Tổng cục Thuế.

Đối với chứng từ, tài liệu liên quan để thực hiện trừ khoản tiền thuế giả định ra khỏi thu nhập làm căn cứ quy đổi của cá nhân gồm có:

+ Hợp đồng lao động (hoặc văn bản thỏa thuận, hoặc thư bổ nhiệm, …) của cá nhân người lao động thể hiện việc người lao động được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân);

+ Các chứng từ thanh toán thu nhập của cá nhân (bao gồm cả Bảng thanh toán cân bằng thuế giả định (nếu có).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO