Thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho NLĐ đã chết.

03/05/2021 580 lượt xem    

Số: 9582/CTHN-TTHT
V/v thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho NLĐ đã chết

Thue-TNCN-doi-voi-khoan-thanh-toan-cho-NLD-da-chet

Kính gửi: VPĐD Tổ chức Family Health International tại Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Tổng công ty du lịch Hà Nội, 18 Lý Thường Kiệt, MST: 0101867423)

Trả lời công văn số 1/CV-2021; nhận ngày 9/2/2021 của Văn phòng đại diện Tổ chức Family Health International tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là VPĐD); hỏi về thuế TNCN đối với các khoản thu nhập thanh toán cho người lao động đã chết; Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ tiền lương; tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương; tiền công và các khoản có tính chất tiền lương; tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

…b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất; trợ cấp tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; mức hưởng chế độ thai sản; mức hưởng dưỡng sức; phục hồi sức khoẻ sau thai sản; trợ cấp do suy giảm khả năng lao động; trợ cấp hưu trí một lần; tiền tuất hàng tháng; trợ cấp thôi việc; trợ cấp mất việc làm; trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

…đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương; tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:… ”

Tại Khoản 2 Điều 8 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; từ tiền lương; tiền công:

“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

…2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương; tiền công; tiền thù lao; các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương; tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

…b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương; tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

Tại Khoản 9 Điều 2 hướng dẫn khoản thu nhập chịu thuế:

“9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

…d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Tại Khoản 2 Điều 26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

…2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công,

…đ) Tổ chức; cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương; tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập… ”

Thuế TNCN đối với NLĐ đã chết được quy định :

Căn cứ khoản 1 Điều 43 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ hướng dẫn việc thừa kế nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết:

“Điều 43. Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc người mất tích theo quy định của pháp luật dân sự

 1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện.

Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác…”

Hướng dẫn cụ thể thực hiện nộp Thuế TNCN đối với NLĐ đã chết như sau:

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn đơn vị như sau:

 • Nếu trong năm tính thuế 2020; người lao động có một nguồn thu nhập từ tiền lương; tiền công duy nhất tại VPĐD thì VPĐD thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động theo đúng quy định của Luật thuế TNCN; (VPĐD không phải cấp chứng từ thuế TNCN cho người lao động). Người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp số thuế TNCN; còn phải nộp hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp thừa cho người nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết sau khi được tổ chức; cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành.
 • Năm 2021; VPĐD chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương; tiền công năm 2020 theo quy chế của VPĐD cho người lao động; nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã chết nên VPĐD chi trả cho người thừa kế hợp pháp của người lao động thì khoản thu nhập này không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. VPĐD không phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả cho người thừa kế.
 • Đối với khoản thu nhập từ tiền lương; tiền công năm 2021 mà VPĐD chi trả cho người lao động nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã chết; Cục Thuế TP Hà Nội đang có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế; Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế trường hợp còn vướng mắc; đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên: website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để VPĐD Tổ chức Family Health International tại Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO