Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng

24/06/2019 972 lượt xem    

Công văn số 799/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT
Kính gửi: – Cục Thuế TP Hà Nội;
– Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bình.
(địa chỉ: Số 06 khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Tổng cục Thuế nhận được:
– Công văn số 106/CT-KTTC ngày 14/06/2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và
– Công văn số 51197/CT-TTHT ngày 23/07/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội
đề nghị giải đáp nội dung liên quan tới thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”;
Tại khoản 3 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau: Tổng cục Thuế nhận được công văn số 106/CT-KTTC ngày 14/06/2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và công văn số 51197/CT-TTHT ngày 23/07/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị giải đáp nội dung liên quan tới thuế suất thuế GTGT đối với dịch cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”;
Tại công văn số 2213/TCLN-KHTC ngày 11/12/2018, Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
“Hoạt động cuốc lật đất bằng máy để chuẩn bị cho công tác trồng rừng sản xuất là hoạt động cày, bừa đất”;
Căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dịch vụ cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng là hoạt động cày, bừa đất, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
TCT thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình được biết.
Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO