Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế thông thường

29/03/2018 972 lượt xem    

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế thông thường căn cứ vào công văn 1961/TCT-CS ngày 21/05/2015

Tại khoản 5 Điều 5 Thông TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

-Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo PPKT bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

  • Cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

(Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT. Dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.)

  • Cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Mức thuế suất là 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 TT này.

-Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo PPTT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Khoản 5 Điều 10 TT 219/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013 của BTC hướng dẫn thuế suất 5% áp dụng với:

-Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến. (Bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ.)

-Chỉ qua sơ chế, bảo quản ở khâu kinh doanh thương mại. (Hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này)

(Trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.)

Trả lời công văn số CV15/TV ngày 19/03/2015 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thủy Vân.

Thuế suất thuế GTGT với sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 của BTC hướng dẫn gạo, tấm, trấu là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường.

Căn cứ hướng dẫn trên:

Công ty Thụy Vân là DNTM kinh doanh gạo, tấm, trấu nộp thuế GTGT theo PPKT khi bán gạo, tấm, trấu:

  • Cho Công ty A (không phân biệt mục đích mua) thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

(Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT. Dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.)

  • Cho hộ, cá nhân kinh doanh, các tổ chức, cá nhân khác thì kê khai nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

(Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO