sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế thông thường

thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-7