Thuế suất thuế GTGT đối với chi phí thuê tư vấn quản lý dự án

26/06/2019 2380 lượt xem    

Công văn số:329/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Kính gửi: 

Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Trả lời công văn:

Số 452/CT-DT ngày 13/07/2018 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Về thuế GTGT đối với chi phí thuê tư vấn quản lý dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 12 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT;
  • Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10%;
  • Căn cứ quy định trên thì hoạt động dịch vụ tư vấn quản lý dự án thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%; giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Điện Biên căn cứ hướng dẫn nêu trên và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh để xác định giá chưa có thuế GTGT đối với hợp đồng tư vấn quản lý dự án Công trình đường giao thông bản Xôm – bản Mới – Mốc C5 huyện Điện Biên ký với Công ty Cổ phần Tư vn Nam Hồng Hà theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Điện Biên được biết.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO