thuế GTGT đối với chi phí thuê tư vấn quản lý dự án

thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-4