Thuế suất thuế GTGT đối với các sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản

18/01/2019 1068 lượt xem    

Công văn số 980/TCT-CS

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
– Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Công ty TNHH Bột mì CJ-SC Toàn Cầu.
(Khu CN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn ngày 27/11/2017 của Công ty TNHH Bột mì CJ-SC Toàn Cầu; công văn số 8799/CT-TTr1 ngày 09/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công văn số 1752/CT-KTr2 ngày 17/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về

Thuế suất thuế GTGT đối với các sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/215 của CP quy định thức ăn cho gia súc; gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Tại Khoản 2 Điều 1 TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC hướng dẫn thức ăn cho gia súc; gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác…

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về vấn đề này, ngày 11/01/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 196/TCT-CS xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 23/02/2018, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã có công văn số 269/CN-TAWCN trả lời Tổng cục Thuế. (gửi kèm bản photocopy)

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên:

Công văn số 196/TCT-CS ngày 11/01/2018 của Tổng cục Thuế, công văn số 269/CN-TAWCN ngày 23/02/2018 của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1752/CT-KTr2 ngày 17/10/2017 về việc xác định đối tượng không chịu thuế được tính thống nhất từ thời điểm sản xuất bán ra đến khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép lưu hành sản phẩm.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO