Thuế suất thuế GTGT đối với các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chăn nuôi

27/12/2018 682 lượt xem    

Công văn số 2164/TCT-CS

V/v Chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
– Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn:

– Số 3517/CT-KT1 ngày 26/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

– Số 789/CT-TTr ngày 25/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Nêu vướng mắc liên quan đến phân biệt sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến và sản phẩm thức ăn chăn nuôi để xác định đúng thuế suất thuế GTGT

Tổng cục Thuế có ý kiến:

Về nội dung liên quan đến thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi; thuỷ sản nuôi trồng; đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi, BTC đã ban hành công văn số 5165/BTC-TCHQ ngày 21/4/2014 hướng dẫn cụ thể như sau:

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản nuôi trồng, đánh bắt:

– Chưa chế biến thành các sản phẩm khác;

– Hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại:

– Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khi bán ra theo đúng chế độ quy định.

Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của BTC tại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại”.

Tại khoản 5 điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi; thuỷ sản; hải sản:

– Chưa chế biến thành các sản phẩm khác;

– Hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi; thuỷ sản:

– Chưa chế biến thành các sản phẩm khác;

– Hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

– Tại khoản 5 điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5%:

“5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản:

– Chưa qua chế biến;

– Hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này)

ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ”.

Tại điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với:

– Mặt hàng bột bắp;

– Mặt hàng bột mỳ

là sản phẩm đã qua chế biến áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đối với sản phẩm như bắp hạt, đậu nành hạt, mì lát (sắn lắt khô) được các doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc sản xuất bột ngọt thì đề nghị các Cục Thuế căn cứ vào công văn số 5165/BTC-TCHQ ngày 21/4/2014 của Bộ Tài chính nêu trên và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO