Thuế GTGT với vàng thỏi doré bán trong nước

29/01/2018 829 lượt xem    

Số: 535/TCT-CS
Thuế suất thuế GTGT đối với vàng thỏi doré

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
– Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng;
– Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu.
(Tầng 4, Tòa nhà Trọng Thức 630-6332 Ngô Quyền, Tp. Đà Nẵng)

Ngày 20/11/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15/BGM của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vàng thỏi doré bán trong nước. Về nội dung này, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ quy định tại khoản 22 Điều 5, Điều 8 và khoản 11 Điều 11 Luật thuế GTGT hợp nhất năm 2013 quy định về đối tượng không chịu thuế; về thuế suất 0% và về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT;

Căn cứ nội dung trả lời tại CV 17187/BTC-TCT ngày 17/12/2010 của BTC.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác; thăm dò; chế biến vàng (tinh luyện vàng) theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Sản phẩm vàng thỏi doré là sản phẩm cuối cùng của nhà máy chế biến vàng Bồng Miêu đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khi bán trong nước thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Kiến nghị của Công ty về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vàng thỏi doré bán trong nước là trái với quy định của Luật thuế GTGT vì thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng xuất khẩu, không áp dụng đối với hàng hóa bán trong nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO