Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

13/02/2020 1061 lượt xem    

Công văn số: 2966/TCT-KK

V/v thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6411/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (địa chỉ: Xã Lộc Hòa; thành phố Nam Định; tỉnh Nam Định) về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. Về việc này; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân gửi kèm theo Công văn số 6411/VPCP-ĐMDN nêu trên:

Công ty có kết quả trúng thầu số 602/QĐ-SYT ngày 29/11/2013 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và kết quả trúng thầu số 105/QĐ-SYT ngày 25/3/2015 cung cấp thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán và xuất hàng từ năm 2014 đến năm 2016 cho các bệnh viện thuộc gói thầu trên; khi xuất hàng có xuất hóa đơn và giao hàng đến từng bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Ngày 17/5/2019 Công ty có nhận được thông báo số 20/TB-TTT ngày 13/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu phía Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho hoạt động bán hàng từ năm 2014 đến năm 2016. Theo tra cứu tại công văn số 398/TCT-CS ngày 29/01/2013 Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần dược phẩm Văn Lam cũng ở trường hợp phát sinh như Công ty chúng tôi thì không phải kê khai nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh.

Ngày 29/5/2019

Công ty nhận được công văn số 4610/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời “Trường hợp Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân ký hợp đồng cung cấp thuốc chữa bệnh với các bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo hợp đồng; hàng hóa sẽ được Công ty giao cho từng bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam thì hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó; khi bán hàng; Công ty lập hóa đơn GTGT; kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định”.

Ngày 24/6/2019

Công ty nhận được công văn số 214/TTT-NV4 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty phải nộp thuế vãng lai do không thuộc các ví dụ 16; 17; 18; 19 của Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013TT-BTC.

Do đó Công ty không biết nên nộp thuế theo quyết định của Thanh tra tỉnh Quảng Nam; hay không phải nộp thuế GTGT vãng lai theo công văn của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Trường hợp Công ty phải nộp theo quyết định thanh tra thì khoản thuế GTGT vãng lai này Công ty phải kê khai như thế nào và có được khấu trừ thuế GTGT cho kỳ tiếp theo hay không?

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ (sửa đổi Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên; và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý; giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16:

Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng; hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng; không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B.

Căn cứ hướng dẫn trên; trường hợp Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân tại tỉnh Nam Định ký hợp đồng bán thuốc cho các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Quảng Nam và thực hiện giao hàng theo các hợp đồng này tại tỉnh Quảng Nam thì hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam như Công ty nêu tại nội dung kiến nghị nêu trên là phù hợp quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn  
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO