Thuế GTGT sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi

15/01/2018 727 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về thuế GTGT sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường theo công văn số 181/TCT-CS ngày 16 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này…”

Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ…”

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền.

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

                Theo công văn số công văn số 1122/AEON ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Địa chỉ: số 30 Đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh. MST: 0311241512), Công ty cần Tổng cục Thuế giải quyết về thuế GTGT sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Theo công văn số 181/TCT-CS ngày 16 tháng 01 năm 2017, Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên:

– Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành sản phẩm hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 10911/CT-TTHT ngày 09/11/2016 trả lời Công ty TNHH Aeon Việt Nam là đúng quy định.

– Về nguyên tắc lập hóa đơn, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có giá trị từ 200.000đ trở lên Công ty TNHH Aeon Việt Nam phải lập hóa đơn.

Đề nghị Công ty TNHH Aeon Việt Nam thực hiện theo công văn số 10911/CT-TTHT ngày 09/11/2016 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nêu trên và theo quy định về hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Posted in Thuế GTGTTagged phá sảnThuế GTGTTSCĐ

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO