Thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm khi sản xuất Sợi

27/03/2018 682 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm khi sản xuất Sợi của Công ty TNHH Đông Phong

Căn cứ vào công văn 1421/TCT-CS ngày 15/04/2015

Căn cứ Điều 11 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thuế GTGT quy định về thuế suất 10%:

Thuế suất 10% áp dụng với HHDV không được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 TT này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu :

  • Nhập khẩu;
  • Sản xuất;
  • Gia công;
  • Kinh doanh thương mại.

Ví dụ:

Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10%; vậy mặt hàng này ở khâu NK, SX, gia công hay KDTM đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

CSKD nhiều loại HHDV có mức thuế suất GTGT khác nhau; phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ. Nếu CSKD không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính; nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của HHDV mà cơ sở SXKD.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50/CV-ĐP ngày 08/01/2015 của Công ty TNHH Đông Phong đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm khi sản xuất Sợi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên: mặt hàng phế liệu, phế phẩm khi sản xuất sợi bán ra là mặt hàng phế liệu, phế phẩm gì thì áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng phế liệu, phế phẩm đó, căn cứ vào từng mặt hàng phế liệu, phế phẩm cụ thể bán ra để áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO