Thuế GTGT đối với mặt hàng thủy sản

30/01/2018 716 lượt xem    

Số: 1520/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 226/CT-KTT ngày 6/2/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về thuế GTGT của mặt hàng mỡ cá tra thu hồi từ quy trình sơ chế cá tra phi lê. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi; bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ khoản 5 Điều 5 và khoản 7 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

  • Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ
  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế GTGT
  • Hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế và thuế suất 5%;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế.

BTC có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

Hướng dẫn về phế phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật; mỡ tươi…ở khâu kinh doanh thương mại cũng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 226/CT-KTT nêu trên thì:

Đối với sản phẩm mỡ cá tra là phụ phẩm của quá trình giết mổ cá tra; mới qua sơ chế thông thường do doanh nghiệp; HTX tự tổ chức nuôi theo quy trình khép kín SX bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp; hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua về

  • Bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.
  • Trường hợp bán cho các đối tượng khác như hộ; cá nhân kinh doanh và các tổ chức; cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với sản phẩm mỡ cá tra được đăng ký hợp lệ là thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO