Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

15/01/2018 803 lượt xem    

Công văn số: 68/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Kính gửi:

– Cục Thuế thành ph Hồ Chí Minh;
– Công ty Cổ phn Đầu tư Đèo Cả.
(Đ/c: 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM)

Trả lời công văn:

 – S 1502/2016/ĐC ngày 01/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả 

Về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 9 Điều 7 và khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT và thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu tr thuế GTGT đầu vào.Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì:

– Giá tính thuế GTGT: là giá trị công trình; hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

+ Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu; máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng; lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc; thiết bị chưa có thuế GTGT.

+ Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

– Thời điểm xác định thuế GTGT: là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình; hạng mục công trình, khối lượng xây dựng; lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mt (bao gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc chứng từ không dùng tin mặt khác). Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đng thì cơ sở kinh doanh vn được kê khai, khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ đến khi thanh toán thực tế, cơ sở kinh doanh không có chng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả trình bày rõ nội dung vướng mắc; bổ sung các tài liệu liên quan để làm rõ thông tin về quá trình xây dựng, lắp đặt; hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán của Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả; liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn theo quy định.

 

♦ Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng; lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

Ví dụ1 : Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu; tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng; trong đó giá trị vật tư xây dựng chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng; thì giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng.

♦ Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc; thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng; lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc; thiết bị chưa có thuế GTGT.

Ví dụ2 : Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình không bao thầu giá trị vật tư xây dựng. Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng; giá trị nguyên liệu; vật tư xây dựng do chủ đầu tư A cung cấp chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng; thì giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là 500 triệu đồng (1.500 triệu đồng – 1.000 triệu đồng).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO