Thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán vé xổ số

30/01/2018 1261 lượt xem    

Các đại lí xổ số thường nhận được khoản tiền hoa hồng từ DN kinh doanh xổ số. Vậy chi hoa hồng cho đại lí được quy định ra sao? Chính sách thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý này được thực hiện như thế nào?

Chi hoa hồng cho các đại lý xổ số được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp xổ số do Bộ trưởng BTC ban hành như sau:

Chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số:

– Mức chi hoa hồng đại lý cụ thể do DN kinh doanh xổ số quyết định trong từng thời kỳ. Tuy nhiên không vượt quá 15%  DT bán vé xổ số DN (đã bao gồm thuế). Mức chi hoa hồng đại lý được ghi cụ thể tại hợp đồng đại lý xổ số được ký giữa DN kinh doanh xổ số và đại lý xổ số.

– DN kinh doanh xổ số chỉ thanh toán tiền hoa hồng đại lý cho đại lý xổ số sau khi đại lý xổ số đã:

  • Hoàn tất việc xác nhận số lượng vé xổ số đại lý đó đã tiêu thụ được trong kỳ
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng đại lý với DN kinh doanh xổ số;

– DN kinh doanh xổ số có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế phải nộp của các đại lý xổ số trước khi thanh toán tiền cho đại lý xổ số theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Tại điểm đ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn các TH không phải kê khai; tính nộp thuế GTGT như sau:

Doanh thu HH, DV nhận bán đại lý và DT hoa hồng được hưởng từ HĐ đại lý bán đúng giá quy định của bên giao

  • Đại lý hưởng hoa hồng của DV: bưu chính; viễn thông; bán vé xổ số; vé máy bay; ô tô, tàu hỏa; tàu thủy
  • Đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

Tổng cục Thuế nhận được CV số 05/XL/2016 ngày 04/01/2017 của Công ty TNHH MTV Xuân Lộc Gia Lai về thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán vé xổ số. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Xuân Lộc Gia Lai làm đại lý bán vé xổ số đúng giá quy định của Công ty xổ số kiến thiết và được hưởng hoa hồng thì: Công ty TNHH MTV Xuân Lộc Gia Lai không phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu bán vé xổ số và doanh thu hoa hồng được hưởng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO