Thuế GTGT đối với dự án lâm sinh

15/01/2018 1159 lượt xem    

Công văn số:312/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Kính gửi: 

Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn:

Số  5566/CT-THNVDT ngày 05/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Về thuế GTGT đối với dự án lâm sinh, sau khi nhận được ý kiến tham gia của Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 11 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

  1. a) Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, bảo vệ rừng do Nhà nướclàm chủ rừng, bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia”

– Tại khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:

“ Điều 10. Thuế suất 5%

  1. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo; vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).

Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp gồm phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, xay xát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Liên quan về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình lâm sinh, Bộ Tài chính đã có công văn số 14889/BTC-TCT ngày 20/10/2014 v/v thuế GTGT đối với dự án lâm sinh trả lời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Kon Tum thực tế tại địa bàn tỉnh Kon Tum: các Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp đang thực hiện các dự án trồng rừng sản xuất theo dự án bảo vệ và phát triển rừng của UBND tỉnh Kon Tum: bao gồm trồng mới, chăm sóc rừng sản xuất, quản lý bảo vệ rừng sản xuất thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 5566/CT-THNVDT ngày 5/10/2016.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO