Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu

31/01/2018 745 lượt xem    

Khi nào thì dịch vụ xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất GTGT là 0%? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu  theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1841/TCT-CS, ngày 04 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  1. b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3369/CT-TTHT ngày 29/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình hỏi về thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết:

Căn cứ quy định trên, xét trường hợp Công ty TNHH Tô Tây ký hợp đồng xuất khẩu đá rời và hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu với tổ chức ở nước ngoài;

Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH Tô Tây không trực tiếp thực hiện mà ký hợp đồng với bên thứ ba là Công ty SGS Việt Nam TNHH (Tổ chức giám định quốc tế tại Việt Nam) thực hiện và Công ty SGS Việt Nam TNHH xuất cho Công ty TNHH Tô Tây hóa đơn GTGT với thuế suất 10% thì hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu ký giữa Công ty TNHH Tô Tây và tổ chức ở nước ngoài không phải là dịch vụ xuất khẩu và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

VD:

Nếu công ty A xuất khẩu đá trực tiếp cho Tổ chức B trong khu vực phi thuế quan tại nước ngoài thì dịch vụ xuất khẩu của công A sẽ đảm bảo đủ điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO