Thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ

23/01/2018 746 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ.

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% thì:

Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/CV-HCC ngày 01/12/2016 của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hoa, cây cảnh (trực thuộc Viện nghiên cứu rau quả) hỏi về thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 72148/CT-TTHT ngày 22/11/2016: từ 01/01/2014, các dịch vụ khoa học và công nghệ mà Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hoa, cây cảnh cung ứng như tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao nghiệp vụ… phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO