THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN

13/01/2021 2108 lượt xem    

 Công văn số 77336/CT-TTHT, ngày 20/8/2020
V/v thuế GTGT đối với công trình XDCB bằng nguồn vốn NSNN

Trả lời công văn số 262-2020CV-ITC JSC ngày 30/7/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (sau đây gọi là Công ty) về thuế GTGT vãng lai, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn địa điểm và thủ tục nộp thuế:

(được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

“3. KBNN nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN

  • Khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập chứng từ thanh toán

  • Theo mẫu C2-02/NS “Giấy rút dự toán ngân sách” hoặc mẫu C3-01/NS “Giấy rút vốn đầu tư”, hoặc mẫu số C4-02/NS “Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử” ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) (sau đây gọi là chứng từ thanh toán) gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch để kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện hành và bổ sung thêm việc kê khai chi tiết tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý của đơn vị nhận thầu hoặc cơ quan quản lý thuế nơi phát sinh công trình (trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu động trụ sở chính), Kho bạc nhà nước hạch toán khoản thu (là Kho bạc nhà nước ngang cấp với cơ quan thuế quản lý nhà thầu hoặc Kho bạc nhà nước nơi có công trình trong trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác địa bàn tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính) vào phần “nộp thuế” để Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách nhà nước.

Sau khi Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát; và phê duyệt các chứng từ thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN

  • Các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, KBNN thực hiện xác nhận trên chứng từ thanh toán; hạch toán thu NSNN đối với khoản thuế GTGT đã khấu trừ; và chuyển chứng từ cho cơ quan thuế quản lý theo thông tin về cơ quan quản lý thu ghi trên chứng từ.

Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt

KBNN thực hiện thanh toán cho nhà thầu; bằng tổng số thành toán trừ đi số thuế GTGT phải khấu trừ. KBNN trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đầu tư; để chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu. Số thuế GTGT do KBNN khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu. Chủ đầu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với các đơn vị nhận thầu.

KBNN có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn; đồng thời hạch toán thu NSNN đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên

Trường hợp Công ty là đơn vị nhận thầu công trình; hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN tại Quảng Ninh; Thì KBNN tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN. Khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán; cụ thể theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình; hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN. Số thuế GTGT do KBNN khấu trừ theo chứng từ thanh toán được trừ vào thuế GTGT phải nộp của Công ty; cụ thể theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO