Thuế GTGT đối với bã vỏ hạt điều là SP trồng trọt sơ chế thông thường

30/01/2018 1093 lượt xem    

Số: 2301/TCT-CS
V/v thuế GTGT mặt hàng bã vỏ hạt điều.

 

Kính gửi:      – Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

– Công ty TNHH Lê Vũ Kiến Tường.
(tổ 47, ấp Sân Cu, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 03/CV/KT ngày 25/04/2017 của Công ty TNHH Lê Vũ Kiến Tường và công văn số 18589/CT-TT&HT ngày 21/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thuế GTGT đối với mặt hàng bã vỏ hạt điều, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế quy định sửa đổi; bổ sung khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT về đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ điểm đ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

Quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT

(được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC) .

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Ngày 29/05/2014, Bộ Tài chính có công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua vỏ hạt điều về ép để lấy dầu điều và thu được phế phẩm là bã vỏ hạt điều (hay xác bã dầu điều) thì khi bán sản phẩm bã vỏ hạt điều (hay xác bã dầu điều) cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Lê Vũ Kiến Tường và Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO