Thuế GTGT của sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến

31/01/2018 783 lượt xem    

Sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến (không phân biệt nguồn gốc mua hàng) do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1861/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 12571/BTC-TCT ngày 08/9/2014 hướng dẫn chung Cục Thuế các tỉnh, thành phố, nội dung đã nêu rõ:

 

– Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn:

“1. Gỗ tròn: bao gồm gỗ nguyên khai, gỗ đẽo tròn, gỗ lóc lõi có đường kính đầu nhỏ từ 10 cm đến dưới 20 cm, chiều dài từ 01 mét trở lên hoặc có đường kính đầu nhỏ từ 20 cm trở lên, chiều dài từ 30 cm trở lên (kể cả gỗ nguyên khai còn có gốc, cành, lá mà đường kính sát gốc từ 10cm đến dưới 20cm, chiều dài từ 01 mét trở lên hoặc có đường kính sát gốc từ 20cm trở lên, chiều dài từ 30cm trở lên). Riêng đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm không phân biệt kích thước”.

– Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 64/CT-THNVDT ngày 26/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết:

Như vậy, qua Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiêu chí gỗ tròn đã được quy định rõ.

Về thuế suất thuế GTGT của sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến (không phân biệt nguồn gốc mua hàng) do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại đã được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 12571/BTC-TCT ngày 08/9/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO