Thuế giá trị gia tăng của hoạt động bán hàng vãng lai

30/01/2018 677 lượt xem    

Số: 2306/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Kính gửi: Công ty TNHH Nhất Nước.
(Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản không số ngày 08/4/2017 của Công ty TNHH Nhất Nước hỏi về thuế GTGT của hoạt động bán hàng vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế về thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vãng lai:

“Khai theo từng lần phát sinh áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ do người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh ngoại tỉnh); trường hợp việc khai thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan quản lý thuế để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng”;

Căn cứ Tiết đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 08/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vãng lai:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh”;

Căn cứ Khoản 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên:

Hướng dẫn về việc khai thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vãng lai:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh:

Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa; dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa; dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa; dịch vụ chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi KD, bán hàng.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh:

Là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải:

Tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính”.

Trường hợp Công ty TNHH Nhất Nước có trụ sở chính tại Hà Nội,

Thực hiện ký 02 hợp đồng cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trạm phân phối điện 110kv cho công trình thủy điện Nậm Cắn 2 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Nậm Cắn trong năm 2014 tại Nghệ An thì Công ty TNHH Nhất Nước thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt, thi công công trình tại tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn tại Tiết đ Khoản 1 Điều 11 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Nhất Nước được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO