Thuế GTGT của hàng tạm nhập tái xuất

16/01/2018 838 lượt xem    

Công văn số: 4018/TCT-CS

V/v hàng tạm nhập tái xuất

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quyết định số 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính về quy chế trao đổi thông tin và phối hợp giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế.

Trả lời công văn số 31124/CT-TTr2 ngày 17/5/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về việc xác định hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội thì:

  1. Về chính sách thuế GTGT đối với hàng tạm nhập tái xuất:

Căn cứ các quy định trên, hàng tạm nhập tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  1. Về việc xác minh hàng tạm nhập tái xuất:

Trường hợp Cục Thuế TP. Hà Nội gặp vướng mắc về việc xác minh hàng hóa tạm nhập; tái xuất thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội chủ động phối hợp với cơ quan hải quan liên quan để giải quyết.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO