Thực hiện cưỡng chế thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế

26/03/2021 662 lượt xem    

Công văn 342/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2021

V/v cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan thuế

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan (hoặc giải tỏa cưỡng chế biện pháp dừng làm thủ tục hải quan) theo đề nghị của cơ quan thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: 

“1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính vê quản lý thuế quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 125 của Luật này”;

2. Căn cứ khoản 7 và 8 Điều 33 Nghị định 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu:

“7. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định này.
8. Trường hợp cơ quan thuế có văn bản đ nghị cơ quan hải quan ban hành quyết định cưng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khu, nhập khu thì trình tự thực hiện như sau:

a) Cơ quan thuế lập và gửi văn bản đ nghị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan. …

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc k từ ngày nhận được văn bản đ nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện cưng chế theo đúng trình tự, thủ tục và gửi văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết, phi hợp.

Trường hợp cơ quan hải quan không thực hiện được ngay biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo đ nghị của cơ quan thuế thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết và nêu rõ lý do”;

3. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng/giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan của cơ quan thuế thì căn cứ quy định nêu tại mục 1, 2 trên để ban hành Quyết định cưỡng chế/giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Thao tác cập nhật trên Hệ thống KTTTT như sau:

3.1. Trường hợp cập nhật Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan:

Sử dụng chức năng 3.10. Doanh nghiệp không được mở tờ khai -> 1. Thêm doanh nghiệp không được mở tờ khai

Thuc-hien-cuong-che-thu-tuc-hai-quan-theo-de-nghi-cua-co-quan-thue-kiemtoancalico

Đề nghị hướng dẫn bổ sung các thông tin cần nhập gồm:

– Mã số thuế của đơn vị xuất nhập khẩu cần dừng làm thủ tục

– Tình trạng: Danh sách các tình trạng hiện tại được thiết kế theo hệ thống VNACCS do đó chưa có tình trạng tương ứng với trường hợp đang hướng dẫn do đó có thể chọn: “Li không xác định được” tại mã tình trạng.

– Ngày hiệu lực: Là ngày ban hành Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

– Lý do: Theo đề nghị tại công văn số ….của cơ quan thuế A

3.2. Trường hợp có yêu cầu giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan (do doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế) thì căn cứ công văn đề nghị của Cục Thuế tỉnh, thành phố, cơ quan hải quan ban hành Quyết định giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và cập nhật vào Hệ thống Kế toán thuế tập trung:

Sử dụng chức năng 3.10. Doanh nghiệp không được mở tờ khai -> 2. Xóa doanh nghiệp không được mở tờ khai

Thuc-hien-cuong-che-thu-tuc-hai-quan-theo-de-nghi-cua-co-quan-thue-kiemtoancalico

Chỉ cần nhập mã số thuế của đơn vị cần giải tỏa

Không nhập diễn giải do chức năng không có trường thông tin này.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO