Thẩm quyền bán hóa đơn lẻ cho DN trong thời gian cưỡng chế

21/01/2019 1545 lượt xem    

Công văn số 739/TCT-QLN

Sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục thuế nhận được:

Công văn số 553/CT-QLN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Về việc bán hóa đơn lẻ cho doanh nghiệp trong thời gian cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/12/2016, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của lãnh đạo BTC; Tổng cục Thuế đã ban hành:

– Công văn số 5935/TCT-QLN trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội

Về việc xuất hóa đơn lẻ khi thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Do vậy, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và đã sử dụng hết số hóa đơn bị cưỡng chế, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thì Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa giải quyết cho doanh nghiệp được mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5935/TCT-QLN nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO