Thủ tục thuê cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

17/03/2021 758 lượt xem    

Công văn 1510/CT-TTHT năm 2020

V/v thủ tục thuê cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Trả lời văn bản số 32-CV/2019/DXMT ngày 10/01/2020 của Công ty về thủ tục thuê cho địa đim kinh doanh khác tỉnh, Cục thuế TP có ý kiến như sau:Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định v lệ phí môn bài;

+ Tại Điều 2 quy định người nộp lệ phí môn bài:

“Điều 2.Người nộp lệ phí môn bài là t chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. T chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. T chức kinh tế của t chức chính trị, t chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, t chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. T chức khác hoạt động sản xut, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa đim kinh doanh của các t chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

 + Tại Điu 5 quy định khai, nộp lệ phí môn bài:

“… b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp h sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc. …” Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho  quan thuếc) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. …” Căn cứ công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế về quản lý thuế đối với thủ tục thuê địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản,

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày, Công ty có mở địa đim kinh doanh tại TP.HCM là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không phát sinh doanh thu thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của địa đim kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thủ tục thuê địa điểm kinh doanh và thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại n bản này.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO