Thủ tục thu hồi SIM

26/01/2018 824 lượt xem    

Mục lục bài viết

Những chiếc SIM bị thu hồi phải thỏa mãn các điều kiện gì để được điều chỉnh giảm doanh thu tính thuế GTGT, thu nhập tính thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thủ tục thu hồi SIM theo hướng dẫn tại Công văn số 882/TCT-DNL ngày 14 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước, bao gồm:

“…

  1. Kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.

  2. Mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định (chưa đăng ký thông tin thuê bao hoặc đăng kỷ thông tin không theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này).”

– Tại khoản 2, Điều 5, Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT ngày 12/10/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định:

“2. Doanh nghiệp thông tin di động không được:

b) Nạp sẵn tiền vào tài khoản đối với tất cả SIM thuê bao đang lưu thông trên thị trường hoặc chưa hòa mạng.”

– Tại điểm 2.8 Khoản 2, Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

– Tại điểm Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế. . .”

Phúc đáp công văn số 108/CVT-GCKM ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Cục Viễn (Tầng 3, Tòa nhà Dophin, 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội) thông đề nghị có ý kiến về thủ tục thu hồi SIM của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông trình bày cụ thể tại công văn 7607/VNPT VNP – KHCN ngày 12/12/2016, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, việc doanh nghiệp viễn thông thực hiện kích hoạt SIM thuê bao khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định (sau đây gọi là SIM kích hoạt sẵn) hoặc nạp tiền trước vào SIM kích hoạt sẵn là vi phạm quy định chuyên ngành về viễn thông. Khi thực hiện thu hồi SIM kích hoạt sẵn do vi phạm quy định nêu trên, nếu không đáp ứng điều kiện của hàng bán trả lại thì doanh nghiệp không được điều chỉnh giảm doanh thu tính thuế GTGT, thu nhập tính thuế TNDN đối với các SIM thu hồi. Các chi phí liên quan đến thu hồi SIM kích hoạt sẵn do Vi phạm quy định không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO